BRIDESMAIDS TEAM

With my main ladies <3 The best friends anyone could ever ask for…

God morgon hjärtan! Måndag – ny vecka och nya tag. Håller ni inte med om att under sommaren har man ingen aning om vilken dag det är? Mailen är nästan helt tom då folk är på semester och dagarna är ganska lika. Skönt tycker jag! :-) Här är lite bilder på mig och mina ladies, världens bästa vänner som är dom finaste människorna man kan ha runtomkring sig. <3 Jag har sett en del frågor om hur man väljer sina tärnor och hur man frågar, så jag tänkte bara berätta hur jag tänkte. Man ska välja dom vännerna som det känns 100% rätt i magen med, tänka på att vännerna du frågar ska stå vid din sida på din stora dag. Jag tänkte att jag ska kunna kolla tillbaka på mina bröllopsbilder om 30 år (typ haha) och känna att dessa vänner fortfarande är mina närmsta. <3 När jag frågade bjöd jag ut tjejerna på middag och frågade rakt ut, inte svårare än så. Michan bodde ju dock i LA då, så henne frågade jag separat. :-) Är det en vän du känner är din absolut bästa vän så kommer den personen bli överlycklig när du frågar, så inget att vara nervös över som jag fått en del frågor om. Antalet tärnor man har är också så individuellt, där tycker jag inte man ska tänka att man ska ha ett antal tärnor utan mer välja dom närmsta. Om man har en nära eller tio spelar ingen roll. :-) Jag tänkte inte så mycket mer än så, så det är mina tips jag har när man ska välja sina tärnor. Tack till mina fina tjejer, jag vet inte vad jag hade gjort utan er! <3 PUSS!

//Good morning loves! Monday – new week and new things to do. Don’t you agree that during summer you have no idea about what day it is? The email is almost empty since people are away for vacation and the days are pretty similar. Nice in my opinion! :-) Here are some pictures of me and my ladies, the best friends and the nicest people a person could have around. <3 I’ve seen a few questions about how to choose your bridesmaids and how to ask, so I’m just gonna say how I was thinking. You should choose the friends that feels 100% right in your stomach, think about that the people you ask will stand next to you on your big day. I was thinking that I will look back at my wedding photos in 30 years (kinda haha) and still feel that these friends are still my closest ones. <3 When I asked them I invited them for dinner and just asked, it’s not harder than that. Michan lived in LA back then, so I asked her separately. :-) If it’s a friend that you feel is your absolute best friend that person will be so happy that you ask, so nothing to be nervous about that I’ve seen some of you ask about. The number of bridesmaids you have is also so individual, I don’t think you should focus on how many bridesmaids you want but instead choose your closest ones. If you have one close friend or ten doesn’t matter. :-) I didn’t think about it much more than that, so that’s my tips when picking your bridesmaids. Thanks to my amazing girls, I don’t know what I would’ve done without you! <3 HUGS!

20 reaktioner på “BRIDESMAIDS TEAM”

Leave a Reply

Your email address will not be published.