PREGNANCY WEEK 29

Week 29
Days left: 77
Weight: + 7kg

Bebis status: Han är nu ca 35 cm och väger ca 1,4 kg. Hjärnan och de inre organen fortsätter att utvecklas och han lägger på sig mer vikt. Nu har han inte lika mycket plats men fortsätter att sparka, och jag tycker han har varit mer aktiv än någonsin… Sparkat och vridit sig haha! Det känns som den här veckan är den han vuxit som mest, sista dagarna har min mage exploderat!

Min status: Jaa alltså den här veckan går ju inte till historien som den bästa, haha! Magsjuka och infektion i armen… MEN – vi är i tredje trimestern nu!!! Hur galet?? Så snabbt har det gått. Jag har haft väldigt mycket sammandragningar denna veckan, blev lite orolig i början men har sen hört att det är normalt. Det gör inte så ont utan det är mer att magen blir stenhård. :-) Tog även sprutan för RH-negativ när jag var i Sverige, det var skönt att få det gjort. Har börjat få halsbränna när jag ligger ner, inte nice… Det kom efter magsjukan så vet inte om det fortfarande är det som spökar, hoppas på det… Den här magbilden är den bästa jag har från veckan, vi var ju som sagt sjuka och helt plötsligt var jag i vecka 30 hehe.

Cravings: Yoghurt och granola igen. Det är nog pga magsjukan eftersom jag inte velat äta riktig mat, haha!

Baby’s status: He’s now 35 cm and weighs around 1,4 kilos. The brain and inner organs are still developing and he’s putting on more weight. Now he doesn’t have as much space but he’s still kicking, and I think he’s been more active than ever… Kicking and rolling around haha! It feels like he’s been growing the most this week, the last few days my belly exploded!

My status: Weell this week doesn’t go to the history as the best one, haha! Stomach flu and infection in my arm… BUT – we’re in the third trimester now!!! How crazy?? It’s been going so fast. I’ve had a lot of contractions this week, I got a bit worried in the beginning but then I’ve heard it’s normal. It doesn’t really hurt but my belly gets super hard. :-) I also took the shot for RH-negative when I was in Sweden, it was nice to get it done. I’ve started to get heart burn when I lay down, not nice… I got it after the flu so I don’t know if it’s still from that, I hope so… This is the best picture I got from the week, we’ve been sick as you know and all of a sudden I was in week 30 hehe.

Cravings: Yoghurt and granola again. It’s probably because I’ve been sick and haven’t been wanting normal food, haha!

7 reaktioner på “PREGNANCY WEEK 29”

Leave a Reply

Your email address will not be published.