PREGNANCY WEEK 30

Week 30
Days left: 70
Weight: + 7,5 kg

Bebis status: Nu är han cirka 36 cm lång och väger ca 1,6 kg. Lungorna, muskler och hjärnan fortsätter att utvecklas och skelettet hårdnar ännu mer. Jag känner att musklerna utvecklas, sparkarna både syns och känns mer haha! En del barn lägger sig redan nu med huvudet nedåt och sparkar tydligt upp mot bröstkorgen. Oh yes, jag känner det. ;-)

Min status: Bra vecka och jag har kört pilates 4 gånger den här veckan, riktigt skönt och min kropp har känts riktigt smidig. Nu skulle jag väl säga att magen har “poppat” ordentligt, det känns som den växte över en natt. SÅ mysigt!! Med en växande mage så känner jag dock att jag inte är lika smidig när jag ska ändra sovposition, haha! Man har liksom en kula på magen som är “i vägen”, men det finns samtidigt inget mysigare än att sitta och klappa på magen. Mina händer dras automatiskt till magen när jag står still eller sitter. <3 Har drömt en del senaste tiden också, konstiga drömmar. Halsbrännan försvann så håller tummarna för att det bara var pga magsjukan, livet är mycket härligare utan halsbränna…. ;-)

Cravings: Kolhydrater! Sugen på bröd, potatis, ris och carbs överlag. Undra vad det beror på? Älskar det dock men har märkt att jag behöver extra mycket den här veckan.

Baby’s status: Now he’s around 36 cm long and weighs around 1,6 kg. The lungs, muscles and brain continues to develop and the bones are getting harder. I feel that the muscles are developing, his kicks feels more and you can really see them haha! Some babies are already placing their heads down and kicks up towards the chest. Oh yes, I can feel that. ;-)

My status: A great week and I’ve done pilates 4 times this week, feels so good and my body feels great. I would say that the belly have now “popped” for real, it feels like it grew over night. So cozy!! With a growing belly I feel that it’s not as easy to change sleeping position, haha! You have a ball on the belly “in the way”, but at the same time there’s nothing cozier than to sit and hold your hands on the belly. My hands are going there automatically when I stand still or sit. <3 I’ve dreamed a lot lately too, weird dreams. The heartburn disappeared so fingers crossed it was just there because of the flu, life is so much better without the heartburn… ;-)

Cravings: Carbs! I want bread, potatoes, rice and just carbs. Wonder why? I love it though but I’ve noticed that I need extra of it this week. 

10 reaktioner på “PREGNANCY WEEK 30”

Leave a Reply

Your email address will not be published.