VenusSwirl

Tävlingsvillkor – Tävling med Gillette Venus och Jannie Delér
jannie-gillette
Thunderbolt Casinobeing one of the leading South African casinosfor almost two year, read our review to know why!
Tävlingen anordnas av Gillette Venus i samarbete med Janni Delér. En jury bestående av Janni Delér samt representanter från Gillette Venus utser vinnarna.. Bedömning Bedömningen grundas i tävlingsbidragens kreativa höjd, det vill säga hur kreativ de tävlandes rörliga bilder uppfattas av juryn. Den rörliga bild som juryn bedömer är allra mest kreativ kommer vinna förstapriset. Dessutom kommer 10 tävlingsbidrag att hamna på andraplatsen. Dessa 10 tävlingsbidrag är de som juryn uppfattar är de näst mest kreativa av samtliga bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. Förutsättningar Enbart rörliga bilder samt videos räknas som tävlingsbidrag, inga stillbilder. Två hashtags, #VenusSwirl samt #MovesLikeNoOther och @jannid, måste publiceras i samband med tävlingsbidraget för att det ska vara giltigt. Tävlingen öppnar den 2016-05-20 och sista dag för upplagda bidrag är den 2016-06-01. Deltagare måste ha sin Instagramprofil offentlig, under hela tävlingsperioden, för att kunna delta i tävlingen. Vinnaren meddelas av representanter från Gillette Venus per mail senast 2016-05-06. Vinster och värde Förstapriset i tävlingen består av att vinnaren får träffa Janni Delér och deltaga i ett yogapass tillsammans med henne. Resa till/från platsen för yogapasset samt boende ingår inte i vinsten, utan samtliga omkostnader bekostas av vinnaren själv. 10 stycken tröstpris kommer även skickas ut via post, och bestå av Gillette Venus nya rakhyvel Venus Swirl. Förstapriset har ett totalt värde av minst 1000 kronor (SEK) och tröstpriserna ett värde av 199 kronor (SEK) vardera. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnarna svarar för eventuell vinstskatt. Tävlingen är endast öppen för privatpersoner, ej näringsidkare eller anställda hos Gillette Venus (eller familjemedlemmar i samma hushåll som den anställde). De personuppgifter du lämnar kommer enbart att användas för administration av tävlingen. Observera att Jannie Delér #VenusSwirl #MovesLikeNoOther kan komma att publicera ditt namn på http://www.jannideler.com Med ditt inlämnade bidrag beviljar du till arrangören icke-exklusiv, världsomfattande och kostnadsfri licens att använda, sprida, visa och framföra bidraget i samband med marknadsföring i olika medieformat som t.ex. på hemsidan, Facebook samt genom viral spridning på t.ex. Instagram. Genom deltagande i tävlingen överlåter du samtliga relevanta immateriella rättigheter till Gillette Venus. Genom att delta i tävlingen intygar du också att du själv har tagit bilden. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, ordnad eller administrerad av eller gjord i samarbete med Instagram. Informationen du lämnar ger du till Gillette Venus och inte till Instagram. Uppgifterna kommer enbart att användas av Gillette Venus. Lycka till!