PREGNANCY WEEK 36

Week 36
Days left: 28
Weight: +9,5 kg

Bebis status: Nu är han ca 45 cm lång och väger ca 2,8 kg. Vi ska på ultraljud på onsdag så då får vi veta mer exakt, wiiie! Nu lagrar han fett för livet utanför livmodern och rörelserna kan bli mer kraftfulla buffar och knuffar. Jag kan både se och känna när han trycker ut en fot eller kroppsdel. ;-)

Min status: Jag har mått som vanligt men känt av en liten stress att fixa allt, eller stress kanske är fel ord utan mer att jag vill fixa och rensa. Köpt massa basic kläder till honom, tvättat alla hans kläder och filtar/täcken, byggt ihop vagn/möbler och packat upp alla bebisgrejer vi har beställt. Väntar fortfarande på några av sakerna innan vi är helt klara men allt borde komma i veckan så då kan jag känna mig lugn. Jag har läst att man blir så innan bebis ankomst men jag trodde inte jag skulle vilja rensa mina badrumsskåp och alla skafferier, insåg i söndags att jag var i full gång med sånt haha! Bra vecka annars och nu är jag SÅ peppad på att få träffa vår lilla pojke. <3

Cravings: Ingenting den här veckan faktiskt, är typ inte sugen på någonting? Äter massor eftersom jag är hungrig (blir mätt snabbt dock, inte konstigt eftersom han är så stor där inne) men varje gång jag ska äta nåt eller laga mat så tvekar jag länge på vad jag ska äta, är typ inte sugen på nåt. Tråkigt ju, haha!

Baby’s status: Now he’s around 45 cm long and weighs around 2,8 kg. We’re going for an ultra sound on wednesday so then we’ll know more exact, wiie! Now he’s putting on more fat for the life outside the uterus and the movements can be more powerful “buffs”. I can both see and feel when he’s pushing out a foot or body parts. ;-)

My status: I’ve been feeling like normal but I’ve felt some kind of stress to fix everything, or stress might not be the right word but I want to fix and clean out. We’ve bought a lot of basic bodies for him, washed all his clothes and blankets/covers, built the stroller/furniture and unpacked all the baby stuff we’ve ordered. Still waiting for a few things before we’re all set but everything should arrive this week so after that I can feel calm. I’ve read that you do this before the baby arrives but I didn’t think I would want to clean out my bathroom cabinet and all the kitchen cabinets, I realized on sunday that I was doing it non stop haha! Great week otherwise and now I’m SO excited to meet our little boy. <3

Cravings: Nothing this week actually, I don’t want anything? I eat a lot since I’m hungry (I get full quickly though, not so weird since he’s so big in there now) but every time I’m gonna eat or cook something I can’t decide what to eat, I almost don’t want anything. So sad, haha!

5 reaktioner på “PREGNANCY WEEK 36”

Leave a Reply

Your email address will not be published.